אתם בידיים טובות
 • אנחנו עובדים רק בשבילכם. בלי עמלות נסתרות.
 • אתם יכולים להקטין את דמי הניהול ולהגדיל את הפנסיה שלכם.
 • המערכת שלנו הוכיחה את עצמה כבר בקרב אלפים.
תחזית פנסיה חודשית
 • גידול של ₪1,900 בפנסיה החודשית עם WakeUp*

  עם WakeUp
 • בלי WakeUp
 • ₪20,000
 • ₪18,000
 • ₪16,000
* עבור חוסך ממוצע ועל בסיס תחזית תשואה מבוססת אלגוריתם של החברה

תרגישו בטוח,
המידע מאובטח ומשמש לצורך הייעוץ בלבד

המידע מאובטח
 • אימות זהות מתקדם
 • העברת מידע באופן מוצפן
 • אבטחת מידע בסטנדרט מוביל (SSL)
X