מדיניות פרטיות

חברת דוקטור פנסיה תאגיד יועץ פנסיוני בע"מ ("החברה", "אנו", "שלנו") אשר מנהלת ומפעילה את אתר WakeUp Pension ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל להגן על פרטיות משתמשיה, בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות החברה בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת הביקור ו/או השימוש באתר ו/או השירותים. אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת [wakeuppension.com]. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

 1. המידע שאנו אוספים
  • במסגרת השימוש באתר, ולצורך מתן ייעוץ פנסיוני, הנך מתבקש להשיב על השאלון המקוון שלנו. במסגרת השאלון עליך למסור לחברה פרטים, לרבות: שם, מספר תעודת זהות, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, נתוני שכר ופרטים מזהים נוספים, ופריטי מידע אודות בני משפחתך כפי שיידרשו מעת לעת לצורך מתן הייעוץ ("מידע אישי"), וכן להשיב על שאלות הנוגעות להעדפות הסיכון שלך. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. בסיום השאלון אנו מבקשים את מספר כרטיס האשראי שלך, לצורך אימות זהות וקבלת המידע לגבי קופות הגמל שלך מן המסלקה הפנסיונית. חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו רק בכפוף למתן הוראה מפורשת שלך, ולצורך רכישת שירות הכרוך בתשלום, ובכל מקרה מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום עבור עסקאות מסחריות אינם נשמרים אצלנו אלא על ידי ספק שירותים כספיים חיצוני המנהל את תהליך. כמו כן, אנו עשויים לאסוף בעת השימוש באתר מידע שאינו בהכרח אישי לגבי הרגלי הגלישה והשימוש באתר, מידע ציבורי או שאינו מידע אישי מצדדים שלישיים ביחס למחקרי שוק ודמוגרפיה ו/או מידע ונתונים משלימים למידע האישי שמסופק לנו ישירות על ידך.
 2. השימוש במידע
  1. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו, כולל העברת מידע לגופים מוסדיים לשם מתן הייעוץ הפנסיוני; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, כולל מענה לפניות טכניות ושירות לקוחות; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להתאים את המידע שיוצג לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ה) כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך; ו- (ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
  2. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) על מנת לאפשר מתן עדכוני תוכנה, תמיכה באתר ו/או בשירותים אחרים; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ה) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו- (ז) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.
 3. שימוש ב-Cookies
  1. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  2. אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב- Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
 4. אתרים אחרים
  • האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
 5. אבטחת מידע
  • החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע ואמצעים מסחריים מקובלים אחרים כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה והסיכון לכך הוא על אחריותך בלבד.
 6. מחיקה או שינוי של מידע אישי
  • אם, מסיבה כלשהי אתה מעוניין למחוק, לתקן או לשנות את המידע האישי שלך, אתה יכול לעשות זאת בתוך האזור האישי שלך. בכל מקרה שבו אתה מעוניין במחיקה, שינוי או ביטול חשבונך האישי תוכל לעשות זאת בהגדרות החשבון או באמצעות דוא"ל הכולל את בקשתך לכתובת contact@wakeuppension.com, ואנו נעשה מאמצים סבירים לבצע זאת בתוך 30 יום, בכפוף להוראות כל דין.
 7. שמירת מידע
  • הנתונים והמידע האישי הנמסרים לנו יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע מצטבר ו/או אנונימי לגבי השימוש שלך באתר או בשירותים עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 8. שינויים במדיניות הפרטיות
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כפי שיתפרסם באתר. אם יש לך איזשהן שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של האתר ו/או השירותים באופן כללי, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת: contact@wakeuppension.com.